Kettering

no image Kettering jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1004 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta wynosi 306 m n.p.m. Kettering mieści się w powiecie Montgomery. Jest to jeden z powiatów stanu OH. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 39,6895036, długość -84,1688274. Populacja w roku 2010 kształtowała się na poziomie 56163. Miejscowość Kettering została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 1048887.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...