Kaysville

no image Kaysville jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 4357 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość ta wynosi 1328 m n.p.m. Kaysville mieści się w powiecie Davis. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu UT. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 41,0352216, długość -111,9385521. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła 27300. Miejscowość Kaysville została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 1442285.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...