Jewett

no image Jewett jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 492 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta wynosi 150 m n.p.m. Jewett znajduje się w powiecie Leon. Jest to część aglomeracji stanu TX. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 31,3615664, długość -96,1441315. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła 1167. Miejscowość Jewett została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 1360250.
Bon Homme Colony screen

Bon Homme Colony

Bon Homme Colony jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1243 stóp n.p.m. W systemie metrycznym...
Sidney screen

Sidney

Sidney jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 604 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...