Jewett

no image Jewett jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 492 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta wynosi 150 m n.p.m. Jewett znajduje się w powiecie Leon. Jest to część aglomeracji stanu TX. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 31,3615664, długość -96,1441315. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła 1167. Miejscowość Jewett została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 1360250.
Mount Upton screen

Mount Upton

Mount Upton jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1030 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość...
Bath screen

Bath

Bath jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1010 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...