Irondale

no image Irondale jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 712 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wielkość ta wynosi 217 m n.p.m. Irondale mieści się w powiecie Jefferson. Jest to jeden z powiatów stanu OH. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 40,5717306, długość -80,7264665. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 387. Miejscowość Irondale została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Przyznany jej numer to 1064888.
Bon Homme Colony screen

Bon Homme Colony

Bon Homme Colony jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1243 stóp n.p.m. W systemie metrycznym...
Sidney screen

Sidney

Sidney jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 604 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...