Hillsdale

no image Hillsdale jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 558 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość ta wynosi 170 m n.p.m. Hillsdale mieści się w powiecie Saint Louis. Jest to jeden z powiatów stanu MO. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 38,6833845, długość -90,2840025. Populacja w roku 2010 wynosiła 1478. Miejscowość Hillsdale została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 756182.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...