Grafton

no image Grafton jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1024 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wartość ta wynosi 312 m n.p.m. Grafton znajduje się w powiecie Taylor. Jest to część aglomeracji stanu WV. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 39,3409249, długość -80,0189659. Populacja w roku 2010 wynosiła 5164. Miejscowość Grafton została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 1554590.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...