Gold Acres

no image Gold Acres jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 5417 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wartość ta wynosi 1651 m n.p.m. Gold Acres znajduje się w powiecie Lander. Jest to jeden z powiatów stanu NV. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 40,262141, długość -116,7325891. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła -999. Miejscowość Gold Acres została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Przyznany jej numer to 845475.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...