Gholson

no image Gholson jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 430 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wysokość ta wynosi 131 m n.p.m. Gholson znajduje się w powiecie McLennan. Jest to część aglomeracji stanu TX. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 31,7009962, długość -97,2163956. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła 1061. Miejscowość Gholson została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 1381912.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...