Franklinton

no image Franklinton jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 154 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wysokość ta wynosi 47 m n.p.m. Franklinton znajduje się w powiecie Washington. Jest to część aglomeracji stanu LA. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 30,8471283, długość -90,153141. Populacja w roku 2010 kształtowała się na poziomie 3857. Miejscowość Franklinton została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 1629942.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...