Franklin

no image Franklin jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 16 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wysokość ta wynosi 5 m n.p.m. Franklin znajduje się w powiecie Franklin (city). Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu VA. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 36,6776507, długość -76,9224608. Populacja w roku 2010 kształtowała się na poziomie 8582. Miejscowość Franklin została sklasyfikowana w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 1494943.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...