Fort Bellefontaine

no image Fort Bellefontaine jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 518 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość ta wynosi 158 m n.p.m. Fort Bellefontaine znajduje się w powiecie Saint Louis. Jest to jeden z powiatów stanu MO. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 38,8361604, długość -90,242056. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła -999. Miejscowość Fort Bellefontaine została sklasyfikowana w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 756070.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...