Farwell

no image Farwell jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 4144 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wysokość ta wynosi 1263 m n.p.m. Farwell znajduje się w powiecie Parmer. Jest to część aglomeracji stanu TX. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 34,383409, długość -103,0380016. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła 1363. Miejscowość Farwell została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 1357260.
Mount Upton screen

Mount Upton

Mount Upton jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1030 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość...
Bath screen

Bath

Bath jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1010 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...