Farwell

no image Farwell jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 4144 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wysokość ta wynosi 1263 m n.p.m. Farwell znajduje się w powiecie Parmer. Jest to część aglomeracji stanu TX. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 34,383409, długość -103,0380016. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła 1363. Miejscowość Farwell została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 1357260.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...