Fairview

no image Fairview jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 2644 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wielkość ta wynosi 806 m n.p.m. Fairview mieści się w powiecie Howard. Jest to jeden z powiatów stanu TX. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 32,3559502, długość -101,5190163. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła -999. Miejscowość Fairview została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 1378281.
Mount Upton screen

Mount Upton

Mount Upton jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1030 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość...
Bath screen

Bath

Bath jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1010 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...