Fairview

no image Fairview jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 2644 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wielkość ta wynosi 806 m n.p.m. Fairview mieści się w powiecie Howard. Jest to jeden z powiatów stanu TX. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 32,3559502, długość -101,5190163. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła -999. Miejscowość Fairview została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 1378281.
Bon Homme Colony screen

Bon Homme Colony

Bon Homme Colony jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1243 stóp n.p.m. W systemie metrycznym...
Sidney screen

Sidney

Sidney jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 604 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...