Fairbank

no image Fairbank jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 988 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 301 m n.p.m. Fairbank mieści się w powiecie Buchanan. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu IA. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 42,6391512, długość -92,0471199. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła 1113. Miejscowość Fairbank została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Przyznany jej numer to 456462.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...