Emmet

no image Emmet jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 2028 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wielkość ta wynosi 618 m n.p.m. Emmet znajduje się w powiecie Holt. Jest to część aglomeracji stanu NE. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 42,4755589, długość -98,8062032. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 48. Miejscowość Emmet została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 829121.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...