Ellis

no image Ellis jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 2119 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wysokość ta wynosi 646 m n.p.m. Ellis znajduje się w powiecie Ellis. Jest to część aglomeracji stanu KS. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 38,9380662, długość -99,5606669. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 2062. Miejscowość Ellis została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 475174.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...