Effie

no image Effie jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1388 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 423 m n.p.m. Effie mieści się w powiecie Itasca. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu MN. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 47,84022, długość -93,6429682. Populacja w roku 2010 kształtowała się na poziomie 123. Miejscowość Effie została sklasyfikowana w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 656123.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...