Edge

no image Edge jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 341 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wartość ta wynosi 104 m n.p.m. Edge mieści się w powiecie Brazos. Jest to część aglomeracji stanu TX. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 30,8899124, długość -96,2946839. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie -999. Miejscowość Edge została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Przyznany jej numer to 1356815.
Bon Homme Colony screen

Bon Homme Colony

Bon Homme Colony jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1243 stóp n.p.m. W systemie metrycznym...
Sidney screen

Sidney

Sidney jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 604 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...