Edge

no image

Edge jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 341 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wartość ta wynosi 104 m n.p.m. Edge mieści się w powiecie Brazos. Jest to część aglomeracji stanu TX. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 30,8899124, długość -96,2946839. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie -999. Miejscowość Edge została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Przyznany jej numer to 1356815.

Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...