Douglas

no image Douglas jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 256 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość ta wynosi 78 m n.p.m. Douglas mieści się w powiecie Coffee. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu GA. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 31,5088073, długość -82,8498654. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła 11589. Miejscowość Douglas została sklasyfikowana w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 313591.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...