Dodson

no image Dodson jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1791 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wielkość ta wynosi 546 m n.p.m. Dodson mieści się w powiecie Collingsworth. Jest to część aglomeracji stanu TX. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 34,7667247, długość -100,023994. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła 109. Miejscowość Dodson została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Przyznany jej numer to 1356104.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...