Deale

no image Deale jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 7 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wielkość ta wynosi 2 m n.p.m. Deale mieści się w powiecie Anne Arundel. Jest to część aglomeracji stanu MD. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 38,7765055, długość -76,5552359. Populacja w roku 2010 kształtowała się na poziomie 4945. Miejscowość Deale została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 590075.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...