Danvers

no image Danvers jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 23 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 7 m n.p.m. Danvers mieści się w powiecie Essex. Jest to część aglomeracji stanu MA. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 42,5750946, długość -70,9300507. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 26493. Miejscowość Danvers została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Przyznany jej numer to 614221.
Bon Homme Colony screen

Bon Homme Colony

Bon Homme Colony jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1243 stóp n.p.m. W systemie metrycznym...
Sidney screen

Sidney

Sidney jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 604 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...