Copperfield

no image Copperfield jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 5433 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wysokość ta wynosi 1656 m n.p.m. Copperfield mieści się w powiecie Washoe. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu NV. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 39,6315755, długość -119,9449199. Populacja w roku 2010 wynosiła -999. Miejscowość Copperfield została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Przyznany jej numer to 859338.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...