Colrain

no image Colrain jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 614 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wielkość ta wynosi 187 m n.p.m. Colrain mieści się w powiecie Franklin. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu MA. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 42,6731396, długość -72,6967587. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie -999. Miejscowość Colrain została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 618160.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...