Colbert

no image Colbert jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1841 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 561 m n.p.m. Colbert znajduje się w powiecie Spokane. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu WA. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 47,8265601, długość -117,3418832. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła -999. Miejscowość Colbert została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 1512105.
Mount Upton screen

Mount Upton

Mount Upton jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1030 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość...
Bath screen

Bath

Bath jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1010 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...