Colbert

no image Colbert jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1841 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 561 m n.p.m. Colbert znajduje się w powiecie Spokane. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu WA. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 47,8265601, długość -117,3418832. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła -999. Miejscowość Colbert została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 1512105.
Bon Homme Colony screen

Bon Homme Colony

Bon Homme Colony jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1243 stóp n.p.m. W systemie metrycznym...
Sidney screen

Sidney

Sidney jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 604 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...