Clarissa

no image Clarissa jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1322 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta wynosi 403 m n.p.m. Clarissa mieści się w powiecie Todd. Jest to jeden z powiatów stanu MN. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 46,1302414, długość -94,9486356. Populacja w roku 2010 wynosiła 681. Miejscowość Clarissa została sklasyfikowana w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 641242.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...