Churchtown

no image Churchtown jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 564 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wartość ta wynosi 172 m n.p.m. Churchtown mieści się w powiecie Lancaster. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu PA. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 40,133153, długość -75,9646642. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 470. Miejscowość Churchtown została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 1171873.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...