Cedar Point

no image Cedar Point jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 177 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 54 m n.p.m. Cedar Point mieści się w powiecie Polk. Jest to jeden z powiatów stanu TX. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 30,7975351, długość -95,0749094. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 630. Miejscowość Cedar Point została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to -999.
Ellis screen

Ellis

Ellis jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 2119 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wysokość ta...
Bolivia screen

Bolivia

Bolivia jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 39 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta...