Byer

no image Byer jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 636 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość ta wynosi 194 m n.p.m. Byer mieści się w powiecie Jackson. Jest to jeden z powiatów stanu OH. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 39,1814589, długość -82,6312754. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła -999. Miejscowość Byer została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 1056746.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...