Britt

no image Britt jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1476 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wysokość ta wynosi 450 m n.p.m. Britt znajduje się w powiecie Saint Louis. Jest to część aglomeracji stanu MN. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 47,6402014, długość -92,5254565. Populacja w roku 2010 kształtowała się na poziomie -999. Miejscowość Britt została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Przyznany jej numer to 660881.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...