Blue Eye

no image Blue Eye jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1286 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wartość ta wynosi 392 m n.p.m. Blue Eye znajduje się w powiecie Stone. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu MO. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 36,5027216837, długość -93,3937580007. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 167. Miejscowość Blue Eye została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 714403.
Mount Upton screen

Mount Upton

Mount Upton jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1030 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość...
Bath screen

Bath

Bath jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1010 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...