Belding

no image Belding jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 778 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wysokość ta wynosi 237 m n.p.m. Belding mieści się w powiecie Ionia. Jest to jeden z powiatów stanu MI. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 43,0978095, długość -85,228906. Populacja w roku 2010 wynosiła 5757. Miejscowość Belding została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 621023.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...