Beavercreek

no image Beavercreek jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 876 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wartość ta wynosi 267 m n.p.m. Beavercreek mieści się w powiecie Greene. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu OH. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 39,7092262, długość -84,0632685. Populacja w roku 2010 kształtowała się na poziomie 45193. Miejscowość Beavercreek została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Przyznany jej numer to 1048393.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...