Bay Port

no image Bay Port jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 600 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość ta wynosi 183 m n.p.m. Bay Port znajduje się w powiecie Huron. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu MI. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 43,8494599, długość -83,3732942. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 477. Miejscowość Bay Port została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 620789.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...