Basinger

no image Basinger jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 39 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość ta wynosi 12 m n.p.m. Basinger mieści się w powiecie Okeechobee. Jest to jeden z powiatów stanu FL. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 27,4003186, długość -81,0164538. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła -999. Miejscowość Basinger została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Przyznany jej numer to 294666.
Mount Upton screen

Mount Upton

Mount Upton jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1030 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość...
Bath screen

Bath

Bath jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1010 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...