Avilla

no image Avilla jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1122 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 342 m n.p.m. Avilla mieści się w powiecie Jasper. Jest to część aglomeracji stanu MO. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 37,1953342, długość -94,1296622. Populacja w roku 2010 kształtowała się na poziomie 125. Miejscowość Avilla została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 713507.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...