Atkinson

no image Atkinson jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 62 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość ta wynosi 19 m n.p.m. Atkinson mieści się w powiecie Pender. Jest to część aglomeracji stanu NC. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 34,5285008, długość -78,171107. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 299. Miejscowość Atkinson została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 1018871.
Bon Homme Colony screen

Bon Homme Colony

Bon Homme Colony jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1243 stóp n.p.m. W systemie metrycznym...
Sidney screen

Sidney

Sidney jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 604 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...