Atkinson

no image Atkinson jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 62 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość ta wynosi 19 m n.p.m. Atkinson mieści się w powiecie Pender. Jest to część aglomeracji stanu NC. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 34,5285008, długość -78,171107. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 299. Miejscowość Atkinson została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 1018871.
Mount Upton screen

Mount Upton

Mount Upton jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1030 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość...
Bath screen

Bath

Bath jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1010 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...