Antioch

no image Antioch jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1066 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 325 m n.p.m. Antioch mieści się w powiecie Monroe. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu OH. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 39,660074, długość -81,0678844. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 86. Miejscowość Antioch została sklasyfikowana w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 1075269.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...