Alpaugh

no image Alpaugh jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 213 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wartość ta wynosi 65 m n.p.m. Alpaugh mieści się w powiecie Tulare. Jest to jeden z powiatów stanu CA. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 35,8877316, długość -119,4873422. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 1026. Miejscowość Alpaugh została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Przyznany jej numer to 1660246.
Bon Homme Colony screen

Bon Homme Colony

Bon Homme Colony jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1243 stóp n.p.m. W systemie metrycznym...
Sidney screen

Sidney

Sidney jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 604 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...