Adamsville

no image Adamsville jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 577 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 176 m n.p.m. Adamsville mieści się w powiecie Jefferson. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu AL. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 33,6009389, długość -86,9561059. Populacja w roku 2010 kształtowała się na poziomie 4522. Miejscowość Adamsville została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 112930.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...